שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 8 דק' 
נושא שיעור: "העוסקים עם הציבור"