שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 27 דק' 
נושא שיעור: "כבוד לתלמיד, לחבר ולרב"