שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 53 דק' 
נושא שיעור: "מוציאין את האדן מן העולם"