לאורך שנים רבות עסק הרב בנושא קליטת העליה והפצת אורה של היהדות עוד בזמן שליחותו של הרב באר"ב בראשית שנות המדינה. בשנת 1991 עם נפילת ברה"מ ופתיחת שעריה, הרב שולח את תלמידיו לפעילות בברה"מ ולעידוד העלייה וגם נוסע בעצמו לקייב לחוג שם את חג הפסח בשנה זו ובשנה שלאחריה.פותח אולפן בישיבה עבור העולים.
 

במקביל לכך עסק הרב בקליטת יהודי אתיופיה שאחד השיאים הוא פתיחתה שבמת 1995 של המכינה הקדם צבאית 'אור מאופיר' עבור העולים מאתיופיה.