הוריו של הרב
הרב חיים דרוקמן זצ"ל נולד בט"ז בחשוון ה'תרצ"ג ( 15/11/1932) בעיר קיטוב בפולין (כיום נקראת קיטי ונמצאת באוקראינה). לאברהם מרדכי ומילכה.
עם פרוץ מלחמת העולם השניה וכיבוש העיר ע"י ברית המועצות  הוא נשלח עם דודיו שבביתם הסתתר בזמן המלחמהללמוד בבית ספר ביידיש של היבסקציה, שם הוכרחו הילדים להגיע ללמוד בשבת.
לאחר הכיבוש הנאצי של העיירה הסתתר עם הוריו במחבוא שנחפר מתחת לבית דודו באזור הלא-יהודי של העיירה.

בקיץ ה'תש"ב נמלטו הוריו ביחד עמו לצ'רנוביץ, שהייתה אז תחת שלטון רומניה, שם שהו במשך שנה. בחלק מהזמן שהה בבית יתומים.

בהמשך על מנת להצילו מסרו אותו הוריו לזוג יהודים חשוכי ילדים שקיבלו סרטיפיקטים, שהעלו אותו יחד עמם לארץ ישראל, בכ"ה באב ה'תש"ד ( 14 לאוגוסט 1944),  באחת משלוש הספינות שהפליגו בים השחור מקונסטנצה לאיסטנבול. על פי התוכנית המקורית היו אמורים הוא והוריו המאמצים להפליג על המפקורה, אולם הם איחרו והועלו על הספינה "עתלית", וכך ניצלו חייהם מגורלה של הספינה, שטובעה בידי צוללת וכמעט כל נוסעיה נספו.

הרב שעלה לארץ ללא הוריו מגיע למוסד עלייה בפתח תקווה, כפר נוער לנערים פליטי שואה, ומתחנך אצל הרב יהושע בכרך. לאחר כשנה של נתק, הוריו עולים לארץ והמשפחה מתאחדת.