חברון עיר אבותינו

שיעורים שנמסרו לאורך השנים, ע"י מו"ר הרב חיים דרוקמן, בנושא: 'חברון עיר אבותינו'