ארץ ישראל ומדינת ישראל

שיעורים שונים של מו"ר הרב חיים דרוקמן זצ"ל שנמסרו במהלך השנים על ארץ ישראל, מדינת ישראל ותורת ארץ ישראל