שאילת גשמים וארץ ישראל

שיעורים שנמסרו לאורך השנים, מפי מו"ר הרב חיים דרוקמן, ב'שאילת גשמים וארץ ישראל'