ערכה של ארץ ישראל

שיעורים שנמסרו לאורך השנים, ע"י מו"ר הרב חיים דרוקמן, ב'ערכה של ארץ ישראל'