מהות עם ישראל​​​​​​​

שיעורים שונים של מו"ר הרב חיים דרוקמן זצ"ל שנמסרו במהלך השנים על מהות עם ישראל